RESUM DEL PROJECTE EDUCATIU DE LA LLAR D’INFANTS DISNEY

La nostra escola no té cap religió ni ideologia política. Aquesta està oberta a qualsevol alumne i s’intentarà impartir una educació igualitària. També des de ben petits intentem treballar una sèrie de valors com són: el respecte, la tolerància, l’amistat, etc.
Tanmateix creiem que l’alumne ha de ser respectat en el seu ritme de creixement i maduració fent una valoració no discriminatòria.
També creiem convenient en la mesura que sigui possible, donar cabuda a aquells alumnes que tenen més dificultats en el seu aprenentatge, degut a les seves deficiències.
A la nostra escola no es produeix cap mena de discriminació ja sigui per causes culturals, ètniques o de sexe.


Desenvolupament emocional

A la nostra escola aprofitem la curiositat que en aquesta edat tenen els nens sobre temes concrets, cap a l’aprenentatge.

Desenvolupament cognoscitiu

Els centres d’interès que treballem a cada edat procurem que siguin sobre aspectes reals i quotidians, doncs la capacitat d’abstracció en aquesta edat és encara molt difícil.

Desenvolupament social

Considerem que poc a poc hem d’integrar l’alumne al seu grup i que aprengui a respectar unes normes dins del mateix que li permetran en un futur la integració dins de la societat.

Llengua d’aprenentatge

La Llar d’infants Disney utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge el català.

Línia metodològica

Nosaltres ens definim com a escola activa i per tant, l’escola segueix les seves pautes en general.
També considerem important tenir en compte les diferències individuals de cada alumne i en la mesura que sigui possible fer un tracte amb l’alumne molt personalitzat.

<-tornar

 

C. Girona, numero 12, Montcada i Reixac 08110 - Telefon: 935 726 719 - llardisney@yahoo.es