CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES DELS NENS DE UN A DOS ANYS


DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR

El moviment de volteig i el desplaçament per arrossegament van madurant, de manera que el nen/a dóna el primer pas a la verticalitat: el gateig.

Llença objectes i pilotes d’una manera maldestre i sense punteria i inicia molt lentament el desenvolupament de la pressió fina.

Comença a menjar tot sol passant de la instintiva manipulació a la primera utilització de la cullera.


DESENVOLUPAMENT COGNITIU

El nen omple d’intencionalitat les seves accions. Ara, tota la seva interacció amb l’espai, els objectes i els adults està dotada d’un per què. Vol comprovar que passa quan els materials són manipulats de maneres diferents. Inicia en aquests moments la reacció circular terciària o, el que és el mateix, el descobriment per l’experiència activa.

En aquesta etapa inicia els primers passos de l’aprenentatge i el descobriment de coses noves per mitjà de “l’assaig-error”, alhora que introdueix els primers canvis a les conductes apreses fins al moment.

Els gestos i els moviments del cos també són variats intencionadament segons els objectius de moment. Pot estar assegut, dret, ajagut, rastrejant.


DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE

El nen d’un any ja coneix el significat d’algunes paraules simples i pot respondre a ordres senzilles.

Poc a poc comença a emetre petites lal•lacions ( imitació imperfecta del llenguatge ) i diverses ecolàlies ( imitació dels sons que habitualment l’envolten) .

El nen ha de passar per aquesta etapa evolutiva i convé que la respectem. No obstant no hem de caure en l’error de consentir-li en excés. Davant de la verbalització d’aquest tipus, hem de corregir-los i per exemple, quan ens diguin: “ bup-bup”, molt dolçament l’hem de corregir i dir - lis: “ és un gos “.

Aquesta és la manera com el nen va perfeccionant el seu argot expressiu característic d’aquesta edat fins arribar a l’holofrase o emissió de frases d’una sola paraula.


DESENVOLUPAMENT PERSONAL – SOCIAL

Tot i que la seva activitat és essencialment solitària, li agrada estar envoltat d’adults. Gaudeix quan és observat i repeteix les accions que els adults aplaudeixen i elogien.

Neix la curiositat per l’altre, l’inici de la imitació i els sentiments de rivalitat. La individualitat egocèntrica és tan forta que limita la relació espontània pel simple desig de tenir un objecte, de manera que genera sempre un conflicte entre iguals.

És en aquesta edat quan comencen a desenvolupar-se les veritables emocions psicològiques: goig i alegria; ràbia o còlera; ansietat, por, afecte, disgust i tristesa.

És molt important que es senti estimat per la mare i/o pare, així com tenir-los de referència per poder tenir seguretat. Aquesta mateixa seguretat l’ha de tenir a l’escola amb les educadores, per establir un clima de total confiança.

OBJECTIUS DEL CICLE DE 1- 2 ANYS

Els objectius generals del cicle llar d’Infants d’Educació Infantil per al nivell d’1 a 2 anys, són els següents:

1. Adonar-se que creix, de manera que va prenent consciència i apreciant totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

? Progressar en el coneixement del seu propi cos.
? Adquirir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu.
? Començar a formar-se una imatge positiva d’ells mateixos.
? Identificar-se ells mateixos com a persones.

2. Organitzar progressivament les dades sensorials.

? Discriminar i retenir dades sensorials.
? Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensorials i expressives.

3. Comprendre el llenguatge adult i comunicar-se i expressar-se per mitjà de la música, el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.

? Expressar sentiments d’alegria i afecte envers els adults amb els quals es relaciona habitualment.
? Comprendre els missatges que li comunica l’adult.
? Comunicar-se i expressar-se per mitjà de les primeres paraules i frases incompletes.
? Gaudir amb els jocs de falda, les cançons, la música i el moviment.

4. Identificar-se ell mateix com a persona i participar progressivament en la relació amb els altres, establint relacions afectives, principalment amb els adults més propers.

? Relacionar-se amb els adults i, progressivament, amb els altres nens, responent als seus missatges i accions d’afecte.
? Establir relacions afectives amb els adults amb qui conviu.
? Acceptar la presència i companyia de l’altre.

5. Col•laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs, higiene i neteja personal.

? Col•laborar en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal.
? Identificar i expressar les seves necessitats bàsiques de salut i benestar.

6. Comprendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn immediat 8 les persones i els objectes ), tot iniciant-se en la pròpia autonomia i en l’adquisició d’hàbits de comportament social.

? Comportar-se d’acord a uns hàbits i normes avançant progressivament envers l’autonomia personal.
? Reconèixer progressivament les normes de comportament habituals del seu entorn immediat.
? Iniciar la cooperació a l’hora de recollir les joguines i endreçar la classe.
? Complir ordres i encàrrecs senzills.

7. Representar objectes i accions de la vida quotidiana mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges.

? Realitzar l’inici del joc simbòlic com a eina per a representar accions i situacions de la vida quotidiana.

8. Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.

? Gaudir amb l’exploració i manipulació de la plastilina i la pintura plàstica.
? Observar i explorar activament alguns dels elements que configuren el seu entorn immediat: mobiliari, joguines, objectes i materials diversos.

9. Reconèixer i orientar-se en els espais habituals i en les seqüències temporals quotidianes.

? Observar i explorar activament el seu entorn immediat: la classe i el pati.
? Reconèixer i orientar-se en els espais habituals: classe, pati, menjador.
? Adaptar-se a les seqüències temporals quotidianes.


ASPECTES IMPORTANTS EN AQUEST CICLE EDUCATIU


FAMÍLIA I ESCOLA


La família i les educadores són els principals responsables d’ajudar al nen/a a seguir el camí correcte, a no caure en judicis autovaloratius negatius, en fomentar la seguretat i a saber guarir les ferides produïdes per la frustració. Hem d’elogiar al màxim les conductes positives i manifestar el nostre desacord envers les negatives.


RESPECTE A LA DIVERSITAT


Cada individu és un ésser únic i diferenciat. S’ha de potenciar al nen a respectar aquesta diversitat.


ELS CONFLICTES


Els conflictes s’han de resoldre amb la funció comunicativa del llenguatge. El nen respon molts cops amb agressivitat quan li prenen una joguina o objecte. Només amb calma i una actitud ferma per part de l’adult, aquestes conductes acabaran desapareixent.


ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ


A partir del primer any, el nen ha d’aprendre a menjar, no vessar el menjar, acabar-s’ho tot, esperar l’hora del menjar i exercitar la musculatura de la boca per tal de passar, posteriorment a la progressiva utilització de la cullera i la forquilla.


ACTIVITAT FÍSICA – PSICOMOTRICITAT-


Aquest és un apartat de suma importància pel nen en aquesta etapa.

Ara és el moment d’aprofundir en el coneixement del cos en moviment: postures, coordinació, control global, i control segmentari. El nen/a anirà explorant i ampliant aquest coneixement del seu cos d’una manera totalment espontània si se li facilita l’espai i els materials adequats ( blocs d’escuma, matalassets, coixins i situacions de petits equilibris).


HÀBITS


L’adquisició d’hàbits i valors en aquesta edat està directament relacionada amb l’inici de la pròpia autonomia. S’ha de tenir en compte que són molt petits i que no se’ls pot demanar una certa col·laboració.

<-tornar

 

C. Girona, numero 12, Montcada i Reixac 08110 - Telefon: 935 726 719 - llardisney@yahoo.es